GLAZBENA MLADEŽ SPLIT
objavljuje
N A T J E Č A J
za animatorsko-pedagoške programe DOLAZIMO K VAMA!

Animatorsko-pedagoški programi su obrazovni, raznoliki i zabavni glazbeni programi koji za cilj imaju približiti mladim slušateljima vrijednu glazbu s kvalitetnom izvedbom uživo.

Po sadržaju i načinu izvedbe tražimo INOVATIVNE i KVALITETNE programe, izrađene na temelju mjerila i kriterija glazbenog odgoja, koji će dopuniti sat glazbene kulture i mladim slušateljima omogućiti živ doticaj s glazbom i izvođačima. Programi (osim ako se nastavljaju s radionicama), ne smiju biti duži od 50 minuta, a trebaju predstavljati teme iz postojećeg školskog kurikuluma za glazbenu kulturu u osnovnoj i srednjoj školi.

Detaljni uvjeti natječaja:

1. Program neka bude tematski zaokružena cjelina (Komentiran koncert, predstava, radionica,…). Treba biti sastavljen od 2/3 živog glazbenog događaja te 1/3 vezanog teksta koji će događaj smisleno zaokružiti, mlade slušatelje usmjeriti, osvijestiti, informirati i aktivno uključiti u događaj. Komentar treba biti prilagođen dobnoj strukturi slušatelja.

2. Dozvoljeni su svi glazbeni žanrovi (klasika, rock, etno, jazz, narodna,…); glazbu se može povezati s drugim umjetnostima – likovnom, literarnom, kazališnom, plesnom,… Također može biti kraće glazbeno-scensko, zanimljivo predavanje ili radionica.

3. Program neka bude izvediv u različitim prostorima: u učionicama, atriju, galeriji, dvorani,…, obično u dopodnevnim satima u radnom tjednu.

Kod odabira programa uzet ćemo u obzir sljedeće kriterije:
– inovativan pedagoški pristup,
– veću kreativnost izvedbe,
– duhovitu i što zanimljiviju obradu teme,
– veći udio uživo izvedene glazbe,
– primjerenost dobnoj skupini,
– povezanost s postojećim školskim kurikulumom,
– mogućnost izvedbe u različitim prostorima.

Dodatne informacije i pojašnjenja na emailu info@gmsplit.hr ili broju telefona 021 482 400.

Prijavnica na natječaj “Dolazimo k Vama”

Ime i prezime

Telefon

Mobitel

E-mail

Naziv programa

Dobna skupina kojoj je program namijenjen

Prijavi priložite:
- sinopsis tijeka programa;
- životopis izvoditelja programa i njihove reference;
- najnoviji video snimak ili audio snimak programa;
- odaziv strukovne javnosti ukoliko je program bio izveden.

Prilozi