25
srpanj
20:00 — 21:00
Prostor 17B u istočnom dijelu supstrukcija (podruma) Dioklecijanove palače u Splitu