Više informacija o radionici u 2018. USKORO/ More information about the workshop in 2018 SOON


5. Dani flaute / 5th Flute days

Tema: Formiranje mladog flautiste / Topic: Forming young flutist

hrvatska_zastava

Vrijeme održavanja: od 25. do 28. svibnja 2017.
Organizator: Glazbena mladež Split (GMS)
Partner projekta: Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu (UMAS)
Mjesto održavanja: UMAS (glazbeni odjel na Visokoj i Glazbeno scenska dvorana u Zagrebačkoj ulici).
Pokrovitelji: Studentski zbor Sveučilišta u Splitu i Županija Splitsko-dalmatinska

Majstorske radionice su namijenjene svim polaznicima glazbenih škola, muzičkih akademija, profesorima te svim ostalim zainteresiranim za ovaj instrument. Radionice će se odvijati na hrvatskom i engleskom jeziku.

Prijave su otvorene do 20.svibnja 2016.

Za više informacija: Glazbena mladež Split, Zagrebačka 23, 21000 Split, Croatia;

email: info@gmsplit.hr; tel: +385 21 482 400.

engleska_zastava

from 25 to 28 May 2017.
Organizer: Jeunesses Musicales Split (JMS)
Project partner: Arts Academy, University of Split (AA)
Venue: AA (music department and musical theater hall)
Sponsors: Student Union of the University of Split and the County of Split-Dalmatia

The master classes are intended for students of high music schools and academies, professors and for all other interested for this instrument.

The master classes will be held on English and Croatian.

Applications are open until 20 May 2016.

For more informationJMS, Zagrebačka 23, 21000 Split, Croatia;
email info@gmsplit.hr; tel: +385 21482400.

Raspored / Schedule

Četvrtak 25.05.2017.
11:00 predstavljanje programa za javnost, sudionike i novinare (uz nekoliko glazbenih brojeva) – GMS Zagrebačka 23, Split

12:00 – 14:00 Raphael Leone  (Švicarska – Austria) – UMAS dvorana Gripe (Glagoljaška bb)

14:00 – 15:00 pauza za ručak

15:00 – 17:00 Sophie Dufeutrelle (Francuska) – UMAS dvorana Gripe (Glagoljaška bb)

17:30 – 19:30 predavanje Alenka Zupan (Slovenija), uz nastup djece flautista iz Slovenije – UMAS dvorana Gripe (Glagoljaška bb)

Petak 26.05.2017.
08:00 – 12:00 Raphael Leone  (Švicarska – Austria) – UMAS dvorana Gripe (Glagoljaška bb)

12:00 – 15:00 pauza za ručak

15:00 – 18:00 Sophie Dufeutrelle (Francuska) – UMAS dvorana Gripe (Glagoljaška bb)

Subota 27.05.2017.
08:00 – 10:00 Raphael Leone  (Švicarska – Austria) – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

10:00 – 12:00 Matej Grahek  (Slovenija) – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

12:00 – 14:00 Stručno vijeće flautista Hrvatske – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

14:00 – 15:00 pauza za ručak

15:00 – 17:00 Sophie Dufeutrelle (Francuska) – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

19:30 Koncert profesora – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

Nedjelja 28.05.2017.
09:00 – 11:00 Raphael Leone  (Švicarska – Austria) – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

11:00 – 14:00 predavanje, Matej Grahek ( Slovenija) – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

14:00 – 15:00 pauza za ručak

15:00 – 18:00 Sophie Dufeutrelle (Francuska) – UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

19:30 Koncert studenata (polaznika seminara) –  UMAS Glazbeno scenska dvorana (Zagrebačka 3)

Službeni korepetitor: Marina Ivanoava

Thursday, 25/05/2017.
11:00 presentation of the program to the public, participants and journalists – JMS Zagrebačka 23, Split

12:00 to 14:00 Raphael Leone (Switzerland – Austria) – UMAS concert hall Gripe (Glagoljaška bb)

14:00 to 15:00  Lunch break

15:00 to 17:00  Sophie Dufeutrelle (France) – UMAS concert hall Gripe (Glagoljaška bb)

17:30 to 19:30 lecture Alenka Zupan (Slovenia), with the participation of children flutist from Slovenia –UMAS concert hall Gripe (Glagoljaška bb)

Friday 26/05/2017.
8:00 to 12:00  Raphael Leone (Switzerland – Austria) – UMAS concert hall Gripe (Glagoljaška bb)

12:00 to 15:00 Lunch break

15:00 to 18:00 Sophie Dufeutrelle (France) – UMAS concert hall Gripe (Glagoljaška bb)

Saturday 27/05/2017.
8:00 to 10:00 Raphael Leone (Switzerland – Austria) – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

10:00 to 12:00  Matej Grahek (Slovenia) – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

12:00 to 14:00 Council of Croatian Flute Profesors – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

14:00 to 15:00 Lunch break

15:00 to 17:00 Sophie Dufeutrelle (France) – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

19:30 Concert of Profesors – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

Sunday 28/05/2017.
9:00 to 11:00 Raphael Leone (Switzerland – Austria) – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

11:00 to 14:00  Matej Grahek (Slovenia) – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

14:00 to 15:00  Lunch break

15:00 to 18:00 Sophie Dufeutrelle (France) – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

19:30 Concert of seminar participants – UMAS musical theater hall (Zagrebačka 3)

Official accompanist Marina Ivanova

Cijena / Price

Aktivni sudionici studenti UMAS-a 350,00 kn
Aktivni sudionici 750,00 kn
Pasivni sudionici 250,00 kn
Sudionici Stručnog vijeća 200,00 kn

Active participants students  of  Arts Academy, University of Split 50,00 EUR
Active participants 100,00 EUR
Passive participants 35,00 EUR
Participants of the Expert Council 25,00 EUR