glazba_pomazeProjekt Glazba pomaže (Pedagoško-animatorski programi za djecu sa poteškoćama u razvoju i socijalno ugroženu djecu) predstavlja novost djelovanja u zajednici, pružajući posebno ranjivim skupinama djece i mladih doticaj sa glazbom. U tom smislu glazba je snažan integrirajući, terapeutski i socijalizirajući „alat“. Projekt je pokrenut sredinom 2016. godine i predstavlja svojevrsnu eksperimentalnu fazu, kroz suradnju sa Centrom za odgoj i obrazovanje „Juraj Bonaći“ i sa Domom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Maestral“iz Splita. Projekt ima perspektivu daljnjeg razvoja, s obzirom na brojne probleme posebno ranjivih skupina djece i mladih te nam je plan širiti suradnju prema organizacijama i udrugama sa područja Dalmacije sa posebnim naglaskom na otoke i zagoru. Ovim putem pozivamo studente umjetničko pedagoških područja (ali i sve ostale) da nam se pridruže kao volonteri na ovom vrijednom projektu, jer glazba uistinu pomaže.