faviconGLAZBENA MLADEŽ SPLIT (Jeunesses Musicales Split)

  Zagrebačka 23, 21000 Split

  +385 21 482 400

   +385 21 332 714

   info(at)gmsplit.hr

Radno vrijeme / Working hours:

7:00 – 15:00 / 7:00 am – 3:00 pm

Rad sa strankama / Working with clients: 

8:00 – 14:00 / 8:00 am- 2:00 pm

Pratite nas na facebooku / Follow us on facebook:

Ana Domančić Krstulović

Predsjednica / President
+385 21 482 400

Marin Kaporelo

Ravnatelj / Director
tel: +385 21 482 400 / mob: +385 99 2130 984

Vesela Gudić

Administratorica - promotorica / Administrator - promotor
tel: +385 21 482 400 / mob: +385 98 337 902

Zrinka Sirić Podrug

Voditeljica projekata i suradnje / Head of projects and cooperation
tel: +385 21 482 400 / mob: +385 91 1111 176

Članovi upravnog odbora

  • dr. art. ANA DOMANČIĆ KRSTULOVIĆ, predsjednica
  • mr. sc. ALOJZ TUŠEK, osoba ovlaštena od predsjednice kao njen zamjenik
  • dr. sc. IVANA TOMIĆ FERIĆ
  • GORDAN TUDOR
  • IVANA BANDALO
  • LANA MARASOVIĆ
  • IVANA ĆIĆA GUTOVIĆ

Članovi nadzornog odbora

  • SIMONA FABIJANOVIĆ (predsjednica)
  • ANI GUDIĆ
  • ANTONIJA ŠKORPUT

Želite se pridružiti našem timu? Kontaktirajte nas